TLC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

 

TLC Holding Spółka Akcyjna zarejestrowana w: XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia.
Wysokość kapitału zakładowego: 63.174.650,00 PLN wpłacony w całości

 

Adres siedziby:

ul Józefa Marcika 12

30-443 Kraków

KRS 0000702627

NIP 679 315 89 79

REGON 368724299

SPÓŁKI ZALEŻNE

TLC Sp. z o. o.

TLC Rental Sp. z o. o.

Inter TLC AB

TLC Management M. T. Lingefelt Spółka Jawna

PODMIOTY POWIĄZANE Z TLC GROUP

Nordweld Sp. z o.o.

Nordweld Tank Building System AB

MebloRent Sp. z o.o.