STEEL EQUIPMENT
DESIGN & PRODUCTION & RENTAL

STEEL EQUIPMENT
DESIGN & PRODUCTION

Spółki wchodzące w skład Grupy TLC

Producent schodów oraz konstrukcji stalowych dla przemysłu i budownictwa. Posiada dwa zaawansowane i zautomatyzowane zakłady produkcyjne, wyposażone w nowoczesny park maszynowy oraz zautomatyzowaną lakiernię proszkową i ocynkownię ogniową. Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 3834-2 wydany przez TÜV SÜD Polska. Zakład produkcyjny TLC Sp. z o.o. otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Sieć specjalistycznych wypożyczalni sprzętu budowlanego, w tym: ogrodzeń tymczasowych, zabezpieczeń krawędzi, tymczasowych schodów i klatek schodowych, podestów rozładunkowych i toalet przenośnych. Oddziały spółki zostały zlokalizowane w 9 głównych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie.

Szwedzka spółka zajmująca się obsługą krajów skandynawskich w zakresie dystrybucji i montażu lekkich konstrukcji stalowych oraz mobilnych systemów zabezpieczeń budowlanych.

Niemiecka spółka zajmująca się obsługą krajów DACH w zakresie dystrybucji i montażu mobilnych systemów zabezpieczeń budowlanych oraz lekkich konstrukcji stalowych.

Producent innowacyjnego systemu do budowy zbiorników wielkogabarytowych, który skraca czas i redukuje koszty związane z budową zbiorników. Nordweld to także działalność wykonawcza w zakresie budowy zbiorników weilkogabarytowych.

Sprzedaż i wynajem wysokiej jakości wyposażenia biurowego i socjalnego dla firm – obsługa od niewielkich biur tymczasowych po hotele pracownicze. 
TLC MANAGEMENT
TLC MANAGEMENT
Spółka zarządzająca firmami TLC Group oraz ich nieruchomościami. Pełni funkcję centralizacji usług informatycznych, marketingowych oraz badawczo-rozwojowych.

POZNAJ TLC GROUP

Sprofilowana produkcja

Grupa TLC to światowy lider w produkcji i dystrybucji schodów i klatek schodowych, platform stalowych, tymczasowych systemów zabezpieczeń dla przemysłu i budownictwa, innowacyjnego sprzętu przeznaczonego do budowy wielkogabarytowych zbiorników stalowych, a także metalowych mebli socjalnych i biurowych.

Globalny zasięg i zaufanie

Wieloletnie sukcesy i doświadczenie na rynku międzynarodowym w zakresie obsługi kluczowych inwestycji sektora budowlanego i przemysłowego to wynik współpracy opartej na partnerstwie strategicznym oraz najwyższej jakości świadczonych przez Grupę usług.

Kapitał
ludzki

Grupa TLC to ponad 400 pracowników. Kadra zarządzająca oraz inżynieryjno-techniczna posiada doskonałe rozeznanie rynku, bogaty portfel kontaktów handlowych oraz długoletni staż w branży budowlanej. Ogromną wartością jest ich doświadczenie, umiejętności, a także wysokie kwalifikacje, umożliwiające pracę na wielu stanowiskach specjalistycznych.

Skandynawski styl zarządzania

Będąc firmą szwedzko-polską w Grupie przyjęty został skandynawski model zarządzania, oparty na kulturze dialogu oraz komunikacji dwustronnej. Kolektywne działanie jest kołem napędowym w rozwoju firmy, a transparentność oraz społeczna odpowiedzialność biznesu pozwala cieszyć się opinią wiarygodnego pracodawcy i partnera biznesowego.

Cel grupy

Cel Grupy na najbliższe lata zakłada ekspansję i wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych. W związku z tym planowany jest dalszy rozwój, inwestycje, a także umacnianie marki na rynkach światowych poprzez tworzenie kolejnych zagranicznych spółek w Grupie TLC. Koncentrując swoją działalność na potrzebach klienta, firma dąży do optymalnego poziomu oferty sprzedażowej i logistycznej.

TLC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

TLC Holding Spółka Akcyjna zarejestrowana w: XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia; wysokość kapitału zakładowego: 69 853 224,00 PLN wpłacony w całości

ul Józefa Marcika 12

30-443 Kraków

KRS 0000702627

NIP 679 315 89 79

REGON 368724299